Abigail Koopmans

Abigail is een ware inspirator. Ze luistert, analyseert en geeft een verhelderende kijk op bestaande zaken. Ze komt snel tot de kern en is niet terughoudend in het benoemen van pijnpunten. Abigail beweegt zich makkelijk binnen alle niveaus in een organisatie als beleidsadviseur, projectmanager en management. Als voormalig stedelijk procesmanager is ze gespecialiseerd in escalaties en stagnaties binnen de (jeugd) zorg. Daarnaast heeft zij veel ervaring in het coachen van teams en professionals. De laatste tijd richt Abigail zich graag op het coachen van professionals in persoonlijk leiderschap.

abigail@bureauvie.nl