Bevorderen van Vakmanschap

Werk je met jeugd, met gezinnen, in de wijk of in het onderwijs? En wil je je verder ontwikkelen, je weerbaarheid vergroten of loop je ergens in vast? Bekijk dan de trainingen die onze deskundigen geven, mail ze, bel ze en ontdek wat ze voor je kunnen betekenen.

Weerbaarheid bij agressie

Data 2022 coming soon

Voor wie?

De training is geschikt voor (jeugd) hulpverleners, medewerkers werkzaam in het sociaal domein, jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en of dienst/hulpverlenende organisaties.

De training

Na het volgen van de training kent de deelnemer definities en verschillen van emotie en agressie en heeft geoefend met deze definities. De deelnemer leert verschillende vormen van agressie te herkennen en te hanteren.

Rapporteren

Data 2022 coming soon

Voor wie?

Voor wijk en buurtteamprofessionals.

De training

Geeft inzicht in wat het is en rijkt tools aan die je als professional helpen om naast het gezin te staan en vandaaruit regie te voeren. Je werkt immers niet voor het gezin maar mét het gezin samen. Maar ook in situaties waarbij veel instanties betrokken zijn of sprake is van dwang of drang.

Regie voeren

Data 2022 coming soon

Voor wie?

Vakinhoudelijke specialist met veel praktijkervaring

De training

Kennis van diverse vormen van regievoeren. 

Positief & inclusief opvoeden

Data 2022 coming soon

Voor wie?

Voor professionals die divers en inclusief willen werken met gezinnen. Keuze uit 2 trainingen. 

De training

Professionals verstevigen hun kennis en kunde rondom de verschillende ontwikkelfases van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, hun specifieke gedrag en hulpvragen. En ze leren opvoedingsondersteuning te bieden op een inclusieve manier. Er is k euze uit 2 trainingen. Voor de leeftijd 0 tot 12 jaar of 12 tot 18 jaar.

Complexe scheidingen

Data 2022 coming soon

Voor wie?

Jeugdhulpverleners, wijkteam-medewerkers, maatschappelijk werkers en professionals die met gezinnen werken.

De training

Deelnemers zijn zich bewust van de impact van scheidingen (de conflicten en het verlies wat dit meebrengt), de rol van cultuur en familie en kunnen in hun positie interventies toepassen die de veerkracht van gezinnen vergroot. Deelnemers kennen hun eigen rol/ grens en kunnen vanuit compassie in contact komen met het gezin. 

Deze training bestaat uit 2 hele dagen en 1 dagdeel. Deze dagen zijn losse modules die ook los van elkaar te volgen zijn

Radicalisering & Polarisatie

Data 2022 coming soon

Voor wie?

De training is met name geschikt voor (jeugd)hulpverleners, jongerenwerkers en wijkteam-medewerkers, docenten en voor wie het een relevant onderwerp is.

De training

Je krijgt grip op de begrippen radicalisering en polarisatie. Je leert welke omstandigheden en factoren van invloed kunnen zijn, welk gedrag erbij kan horen en je krijgt praktische tools aangereikt om ermee om te gaan.

Beschermjassen

Data 2022 coming soon

Voor wie?

Voor professionals uit onderwijs, zorg, welzijn en andere arbeidscontexten waar diversiteit en interculturele sensitiviteit een belangrijke rol (zouden moeten) spelen.

De training

Beschermjassen is een vorm van transculturele hulp waarbij veel aandacht wordt besteed aan de gewoontes uit het land van herkomst, zoals tradities en rituelen.

1-daagse: Wat is het model beschermjassen. Welke instrumenten en tools reikt het aan?.

3-daagse basistraining: Leer in drie dagen de tools en uitgangspunten hanteren en toepassen.

Van lastig naar krachtig

Data 2022 coming soon

Voor wie?

Voor jongerenwerkers, hulpverleners, docenten of voor professionals in de leerplicht, een jongerenloket, in het straathoekwerk of buurthuiswerk.

De training

Vind de mens achter het probleem. 

Je werkt direct of indirect met jongeren met gedragsproblemen. En je merkt dat een klachtgerichte aanpak bij hen niet werkt. Zij voelen zich onveilig en onbegrepen, zijn wantrouwig en zien er het nut er sowieso niet van in. Dat komt omdat er bij hen niet aan een belangrijke basisbehoeften is voldaan. Door daarop aan te sluiten kun je uiteindelijk wel met ze werken.

Deze training kan ook op stadsdeel of wijkniveau ingekocht worden, dan komt er een extra component bij op het samenwerken rond deze jongeren.

SKJ-geaccrediteerde leergang: 10,5 SKJ punten

Wat leer je?

Hoe je dat doet, kun je leren! 

Met een persoonsgerichte benadering, waarbij ze zich niet afgewezen voelen. Zij moeten zich eerst gezien en begrepen voelen, als mens met kwaliteiten en negatieve kanten. Het is in deze training essentieel om jezelf goed te (leren) kennen juist omdat deze jongeren ook bij jou veel kunnen oproepen.

Je leert:

· gedragsproblemen te signaleren en herkennen 

· verbinden vanuit een persoonsgerichte benadering 

· het theoretische kader rondom schematherapie 

· aan de hand van de schema’s ook veel over jezelf 

· deze kennis te delen met collega’s voor een eenduidige methodische werkwijze 

· van de expertise van je mede-cursisten


×

 

Stuur een appje!

× Heb je een vraag?