Onderzoek, advies en implementatie

We lichten organisaties grondig door, inventariseren wat er is en ontmoeten de mensen waar het om draait. Zo leren we een organisatie écht kennen. Op die kennis baseren wij ons advies, we vertalen dat naar beleid en zetten het uit.

We doen wat echt moet. Alles is maatwerk, niets is overbodig.


Implementatie van nieuw beleid

Voor wie?

Voor beleidsmakers in wijkteams, zorginstellingen en gemeenten.

Hoe doen wij dat?

Een nieuwe koers, nieuw beleid implementeren.
We verbinden mensen, competenties, ideeën en richten processen opnieuw in. We coachen en trainen mensen en organisatieonderdelen om een organisatie te professionaliseren. Alles is maatwerk, niets is overbodig. We doen wat écht moet. 

Naar gelijkwaardig en inclusief leiderschap

Voor wie?

Voor werkgevers die gelijkwaardig en inclusief leiding willen geven.

Hoe doen wij dat?

Gelijkwaardig werkgeverschap en inclusief werkgeven zijn actuele thema’s. Wij begeleiden veranderingsprocessen van een organisatie of bedrijf dat naar inclusief werkgeverschap streeft en meer bewustwording zoekt rond het thema diversiteit. We vertalen beleid naar een werkbaar programma en gaan daar actief mee aan het werk binnen de organisatie. Totdat het werkt.


Leerlijn op maat voor wie werkt met weerstand

Voor wie?

Voor gemeentes, organisaties en hulpverleners uit sociale wijkteams, WPI klantmanagers, het wijkzorgnetwerk of gedragswetenschappers. Voor professionals die dagelijks werken met radicalisering, moeilijke doelgroepen, multicomplexe gezinnen, problematiek rond antisociale jongeren of een nieuw ingevoerd proces, zelfsturing of reorganisatie. 

Onze gebundelde ervaring met weerstandsituaties hebben we vertaald naar een vernieuwend concept op het gebied van leren en ontwikkelen. Een onderscheidend concept dat integraal werken en samenwerken in multidisciplinaire teams bevordert.

Zo doen wij dat:

We bekijken de mensen, de samenwerking in een team en organisatie en ontwikkelen een leerlijn. Met leerdoelen, behoeften en thema’s die op de bewuste situatie van toepassing zijn. 

We combineren leermethoden die de praktijk reëel benaderen. Of we organiseren een thematisch symposium met verschillende workshops om relevante kennis te verrijken en ter inspiratie. 

Tegelijkertijd ondersteunen we de organisatie bij het maken van keuzes binnen hun bedrijfsvoering. Zodat mensen weer zelf verder kunnen en snappen wat er te doen valt.


Verbeter werk- en leerprocessen

Voor wie?

Wijkteams en hulpverleningsorganisaties. 

Inventariseer de aanwezige kennis, ervaring en kwaliteiten. Ontdek wat er al is. Veel meer dan je denkt, dat is zeker. Aan ons de dankbare taak om dat naar boven te halen. Om mensen bewust te maken wat ze weten, waar hun kracht zit. 

Schakel ons in om werk- en leerprocessen te organiseren en verbeteren. Om te versterken wat er al is en wat werkt. En dan te kijken we wat er aangepast en (bij)geleerd kan worden.

Hoe doen wij dat?

Alles wat we inzetten heeft een duidelijke samenhang.
We werken met: 

  • quickscans door interviews met een representatieve vertegenwoordiging; 
  • intervisiesessies voor teams om aanwezige kennis naar boven te halen; 
  • individuele coachingsessies.


×

 

Stuur een appje!

× Heb je een vraag?