Paul Houweling

Als je alleen oog hebt voor de beperkingen van een persoon. Wie is er dan beperkt?

Ruim 25 jaar geleden kwam ik voor het eerst via vrijwilligerswerk in aanraking met de doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking. Een groep die me na aan het hart ligt. 

In de ruim 20 jaar dat ik gewerkt hebt bij de organisatie MEE Amstel en Zaan heb ik me ontwikkeld als consulent & trainer. Ik heb veel trainingen gegeven bij verschillende organisaties, voor professionals, vrijwilligers alsmede cliënten. 

Door deze jarenlange ervaringen heb ik de volgende trainingen ontwikkeld: 

Het herkennen van en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking, omgaan met niet zichtbare beperking, zoals autisme en niet aangeboren hersenletsel en herkennen en omgaan met mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Verder heb ik een weerbaarheids-agressie emotieregulatie training ontwikkeld voor professionals vanuit bureau Vie. Ook geef ik communicatie-trainingen vrijwilligers en professionals en sociale vaardigheidstrainingen aan cliënten. 

Ik blijf mezelf graag ontwikkelen en uitdagen door nieuwe dingen te leren, wat er toe heeft geleid dat ik in de coronatijd een opleiding ben gaan doen voor mediator. Wat ik bij de mediation heb geleerd is zeer bruikbaar bij het begeleiden van processen en het omgaan met conflictsituaties. Het geleerde vanuit de mediation is erg bruikbaar als procesbegeleider en in het omgaan met conflictsituaties. 

Als trainer vind ik het belangrijk om praktijkervaring op te blijven doen. Naast mijn werk als trainer ben ik werkzaam bij het Preventief Interventie Team bij de Gemeente Amsterdam. In deze aanpak staat het vroegtijdig signalering van kinderen met gedragsproblemen centraal. Door een scherpe analyse van onderliggende oorzaken kan beter in kaart gebracht worden hoe het probleemgedrag verminderd kan worden. 

Mijn – inmiddels – grote kennis van specifieke doelgroepen maakt het gemakkelijker om in contact te komen, beter aan te sluiten en uiteindelijk beter om te gaan met de ander. 

Ik ben een enthousiaste, bevlogen trainer met veel praktijkervaring aangaande complexe doelgroepen. Het spreekt me aan om te werken als trainer voor Bureau Vie, vooral omdat leren, ontwikkelen en de groei bij hen centraal staat.


×

 

Stuur een appje!

× Heb je een vraag?