Leren en werken met VIE

Ontdek je grenzen en stap eroverheen. Leer op een andere manier (samen)werken en leven. Leer, ontwikkel en groei met Bureau Vie, pioniers en professionals in: 

     

Inclusie  –  diversiteit  –  vitaliteit  –  talent en leiderschap  –  leef- en werkbalans    

Thema’s waarmee professionals in het sociaal domein, bij overheden en bedrijven hun organisatie sociaal en maatschappelijk in 2020 plaatsen.

 

Bureau Vie zet haar jarenlange ervaring en expertise daarvoor in. We doen dat als coach of met workshops, trainingen op maat, procesbegeleiding, serious games of een combinatie hiervan. En met inspirerende evenementen zoals retreats en congressen.    

Wij combineren onze grote maatschappelijke betrokkenheid met een resultaatgerichte visie en aanpak. We gaan daarbij altijd uit van de reeds aanwezige talenten, kwaliteiten en competenties.

 

Ben bewust bekwaam

Verbeter werk- en leerprocessen

Ontdek wat er al is. Welke kennis, ervaring en kwaliteiten je organisatie en je mensen in huis hebben. Veel meer dan je denkt, dat is zeker. Aan ons de dankbare taak om dat naar boven te halen. Om mensen bewust te maken wat ze weten, waar hun kracht zit. Bewust bekwamen noemen we dat. 

   

Versterk wat er al is: betere werk- en leerprocessen

Wij worden ingeschakeld om werk- en leerprocessen van wijkteams en hulpverleningsorganisaties te organiseren en verbeteren. Eerst versterken en bestendigen we wat er al is. Welke competenties en methodieken? Wat werkt en heeft effect? Dan kijken we wat er aangepast en bijgeleerd kan worden. 

   

Train gericht in wat beter kan     

Wij coachen en trainen directie, managers, maar ook graag de receptioniste. Hulpverleners geven we de handvatten en tools waar ze behoefte aan hebben. Meestal op specialistische onderwerpen als rapporteren in de (jeugd)zorg, positief opvoeden, complexe scheidingen of omgaan met emotie en agressie met klanten online (omgaan met multicomplexe gezinnen)
Al onze trainingen kunnen zowel online als live worden aangeboden, zijn SKJ geaccrediteerd en worden altijd aangepast op de groep deelnemers.

   

Zo doen we dat

Alles wat we inzetten heeft een duidelijke samenhang en een heldere doelstelling. We werken met:   

 

 • quickscans door interviews met een representatieve vertegenwoordiging;
 • intervisiesessies voor teams om aanwezige kennis naar boven te halen;
 • individuele coachingsessies; (ook online)
 • diversiteitkaarten, een uniek instrument voor inclusie en diversiteitstrainingen;
 • trainingen en workshops op thema; (zowel online als live)
 • on the job begeleiding;
 • resultaatgerichte werkgroepen;
 • symposia die een thema vanuit verschillende perspectieven belichten;
 • inspiratieweken in Nederland en Turkije.
 
 
Meer weten?

 

 

Werkt met weerstand!

Onderscheidend concept voor teams, professionals en managers

Zonder wrijving geen glans ervaren wij. Onze gebundelde ervaring met weerstandsituaties hebben we vertaald naar een vernieuwend concept op het gebied van leren en ontwikkelen. Een onderscheidend concept dat integraal werken en samenwerken in multidisciplinaire teams bevordert.     

 

Voor wie?

We werken met gemeentes, organisaties en met hulpverleners uit sociale wijkteams, WPI klantmanagers, het wijkzorgnetwerk of gedragswetenschappers. Voor professionals die dagelijks werken met:

 •       radicalisering,
 •       moeilijke doelgroepen,
 •       multicomplexe gezinnen,
 •       problematiek rond antisociale jongeren
 •       of een nieuw ingevoerd proces, zelfsturing of reorganisatie.  

 

Ieder zijn eigen traject: leerlijn op maat

We bekijken de mensen, de samenwerking in een team en een organisatie aandachtig en ontwikkelen dan een persoonlijke leerlijn. Dat doen samen, we koppelen steeds terug. Ieder zijn eigen traject, alles is maatwerk. Met leerdoelen, behoeften en thema’s die op de bewuste situatie van toepassing zijn.

Onze trajecten zijn allesbehalve statisch. We combineren leermethoden om zo reëel en actief mogelijk de praktijk te benaderen. Of we organiseren een thematisch symposium met verschillende workshops om relevante kennis te verrijken en ter inspiratie.

 

En dat werkt!  

Onze aanpak versterkt de samenwerking in teams en de professionals op positionering en kwaliteit. Tegelijkertijd ondersteunen we de organisatie bij het maken van keuzes binnen hun bedrijfsvoering. Zodat mensen weer zelf verder kunnen en snappen wat er te doen valt.

 
 
ontdek hier wat we voor jou kunnen betekenen. 

 

 

Veranderingsprocessen

Het nieuwe werkgeven: gelijkwaardig en inclusief

Gelijkwaardig werkgeverschap, inclusief werkgeven. Het zijn actuele thema’s; steeds meer organisaties zoeken naar gelijke verhoudingen op de werkvloer en geven werk aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Mooi toch?

   

Wij begeleiden veranderingsprocessen van een organisatie of bedrijf dat

 •       naar inclusief werkgeverschap streeft;
 •       meer bewustwording wil rond het thema diversiteit;
 •       nieuw beleid wil doorvoeren en implementeren.

   

Wij zetten uw plannen in de dagelijkse praktijk

En niet onbelangrijk: wij zetten uw plannen in de dagelijkse praktijk. We vertalen beleid naar een werkbaar programma en gaan daar actief mee aan het werk binnen de organisatie. Totdat het werkt.

   

Less is more. 

Elke organisatie heeft een ander beeld bij inclusief werkgeverschap. We helpen dit beeld zo concreet mogelijk te maken. We lichten de organisatie door met een QuickScan en filteren daaruit wat nodig is om een verandering tot stand te brengen. We doen niet meer dan nodig; less is wat ons betreft more.

   

Zet wijkteam en hulpverleningsorganisatie in zijn kracht 

Het begeleiden en coachen van (sociale) wijkteams en hulpverleningsorganisaties. Daarmee hebben we naam gemaakt. En terecht, want de resultaten mogen er zijn. Als Bureau Vie ‘is geweest’, is een team of organisatie sterk genoeg om het lerend vermogen van de eigen organisatie en mensen in te zetten.

We coachen professionals bij het doorvoeren en implementeren van nieuw beleid. Dat stelt wijkteams in staat hun netwerk te versterken en de eigen regie rond cliënten te vergroten.

 
 
van gedachten wisselen?

 

 

Laat het verschil voor je werken

training inclusie en diversiteit

Benoem verschillen én overeenkomsten en laat ze voor je werken. Dat is in een notendop wat we met onze trainingen rond inclusie en diversiteit kunnen bereiken. We werken met individuen en organisaties aan bewustwording en incorporeren diversiteit in de dagelijkse praktijk. Als een krachtig instrument.

  

niemand is een ‘single story’

De methodiek die we daarbij inzetten is die van Marten Bos. Hij is een vooraanstaand trainer en therapeut op het vlak van inclusie en intersectionaliteit.

   

Diversiteitskaarten: krachtig en speels instrument

De methodiek gaat uit van een interne diversiteit van de mens. De Gestalttheorie en de theorie van intersectionaliteitof kruispuntdenken liggen eraan ten grondslag. Praktische tools daarbij zijn de zogenaamde diversiteitskaarten die identiteiten zichtbaar maken. De werkwijze geeft de mogelijkheid tot rangschikken, verbinden, aanstippen, spelen en ervaren.

   

Voor trainers, begeleiders en adviseurs

We leren trainers, begeleiders en adviseurs er zelf mee te werken, maar passen de training ook zelf toe in op maat gemaakte trainingen. In een workshop voor een profit-organisatie als het Van Gogh Museum bijvoorbeeld om bewustwording rond diversiteit te creëren.

   

De training is een krachtig middel voor professionals in onderwijs en hulpverlening, maar ook voor bedrijven en overheden die hun sociale verantwoordelijkheid serieus oppakken.

 
 
werk met diversiteit. Mail info@bureauvie.nl

 

 

Wij verbinden mensen en ideeën

Implementatie van nieuw beleid in wijkteams, zorginstellingen en gemeenten

Een nieuwe koers, nieuw beleid dat in de organisatie gezet moet worden. In strategisch advies richten wij ons ook eerst weer op wat er al is en schrijven daarop nieuw beleid. We verbinden mensen, competenties, ideeën en richten processen opnieuw in. We coachen en trainen om mensen, organisatieonderdelen en een organisatie te professionaliseren.

  

Alles is maatwerk, niets is overbodig. We doen wat écht moet.

  

Bureau Vie ontwikkelt  

 • nieuwe trainingen;
 • leerlijnen voor organisaties die aansluiten op specifieke leerdoelen;
 • symposia rond actuele thema’s of op maat voor een organisatie;
 • beleid voor gezinsteams in een gemeente en implementeert en begeleidt dit tot het operationeel is;
 • een organisatieonderdeel en zet dat op poten.
   
   
  van gedachten wisselen?